3.10 Kommunikationsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala
E-post:
kommunikationuadm.uu.se
Avdelningschef:
Pernilla Björk 018-471 7580
Bitr. avdelningschef:
Urban Lindberg 018-471 2221
Ekonomiadministration:
Ulrica Schagerström Rolander 018-471 1819
Katalogadministration:
Birgitta Sinder Wilén 018-471 1834

Anställda och övriga verksamma