47.5 Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelning

Myndighet under utbildningsdepartementet med uppdrag att samverka med bl.a. Uppsala universitet.

Förvaltning: Ingrid Wahlberg, 5902

Kontakt

Telefonnummer:
018-471 5902
Fax:
018-471 5905
E-post:
irfuirfu.uu.se
Webbplats:
http://www.irfu.se

Anställda och övriga verksamma