23.2 Centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med handikappfrågor. Syftet är att genom ökat informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskaps-uppbyggnad i frågor om funktionsnedsättning och handikapp.

Centrums styrelse: Ordf., prof. Karin Sonnander (med-fak), Vice ordf. prof. Håkan Lanshammar (tekn nat-fak). Övriga ledamöter: prof. Rafael Lindqvist (sam-fak), med.dr. Åsa Myrelid (med-fak), prof. Anders Rydberg (tekn nat-fak), prof. Margareta Sandström (utb-fak), prof. Åke Viberg (språkv-fak), Johan Glad (dokt repr), vakant (stud repr), Gunilla Sandberg (dokt repr), Sonja Calais van Stokkom (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län), Mia Pless (Landstinget i Uppsala län), Marie Palmgren (Enköpings kommun), vakant (sam-fak).


Hedersledamöter, gamla föreståndare för Centrum: med.dr. Barbro Lewin.

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3,
Postadress
Box 564, 751 22 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 6445
Fax
018-471 6675
E-post
cffcff.uu.se
Webbplats
http://www.cff.uu.se

Anställda och övriga verksamma