32.1.2 Fysikens didaktik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Cedric Linder, 3539

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/forskning/Fysikens+didaktik/

Anställda och övriga verksamma