32.1.1 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 5999
Webbplats:
http://www.physics.uu.se
Prefekt/motsv:
Olof Karis 018-471 3614
Administrativ chef:
Carolina Wallström-Pan 018-471 3848

Anställda och övriga verksamma