32.1.6 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Fax
018-471 5999
Webbplats
http://www.physics.uu.se
Prefekt/motsv
Olof Karis
Administrativ chef
Carolina Wallström-Pan 018-471 3848
Studievägledare
Emma Almgren
Katalogadministration
Sofie Hovberg 072-9999702018-471 5989
Nour Jarbou 018-471 5988
Personaladministration
Suzanne Strömberg 018-471 3621072-9999706

Anställda och övriga verksamma