32.1.11 MAT-TE- B

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://physics.uu.se/forskning/materiateori/

Anställda och övriga verksamma