32.1.12 The Svedberg-laboratoriet

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Elin Hellbeck, 3850

Kontakt

Besöksadress:
Thunbergsv. 3D, 752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533, 751 21 Uppsala
Webbplats:
http://www.tsl.uu.se/

Anställda och övriga verksamma