32.1.8 Molekyl- och kondenserade materiens fysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Håkan Rensmo, 3547

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress:
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats:
http://www.physics.uu.se/forskning/molcond/

Anställda och övriga verksamma