5 Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

På Uppsala universitet finns de allra bästa förutsättningarna för studenter och forskare som vill skapa eller har nya lösningar som kan bidra till en bättre framtid.

UU Innovation ger stöd, råd och utbildning till studenter och forskare kring nyttiggörande av kunskap i allmänhet och affärsutveckling i synnerhet. Det kan handla om hur man skyddar idéer med patent och annan immaterialrätt, finansiering i tidig fas och hur man kan bygga ett starkt nätverk och team.

UU Innovation finns till både för dig som är nyfiken på att nyttiggöra dina kunskaper och kan ha glädje av ett bollplank, och för dig som har en tydlig idé eller ett konkret forskningsresultat som du vill utveckla mot en bredare användning.

Du behöver inte ansöka för att få vårt stöd. Du behöver inte heller ha några förkunskaper inom kommersialisering eller andra former av nyttiggörande. Tanken är att vår kompetens kompletterar din och att vi tillsammans kan förverkliga potentialen i din idé.

UU Innovations stöd är anpassat för att du ska kunna fortsätta studera eller forska samtidigt som du utvecklar din idé. Stödet är kostnadsfritt och vi tar inget ägande i de projekt vi stöttar. Allt du berättar är självklart konfidentiellt.

UU Innovation är en ingång till det samlade universitetsnära innovationsstödet som finns i Uppsala och som dessutom är ett av de bästa i Sverige och internationellt konkurrenskraftigt. Vi har ett nära samarbete med universitetets holdingbolag, UU Invest AB, den globalt topprankade företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre – UIC, samt Drivhuset Uppsala som har ett särskilt uppdrag att stimulera entreprenörskap bland studenter. Sammantaget skapar det gynnsamma förutsättningar för innovationsutveckling och entreprenörskap i Uppsalaregionen.

Välkommen att börja utveckla din idé tillsammans med UU Innovation!

Kontakt

Besöksadress
Innovation Hub Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 38,
Postadress
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Telefonnummer
018-471 1931
E-post
infouuinnovation.uu.se
Webbplats
http://www.uuinnovation.uu.se

Anställda och övriga verksamma