5 Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

UU Innovation är Uppsala universitets enhet för stöd till kommersialisering av forskningsresultat och idéer samt forskningssamverkan med icke-akademiska organisationer. UU Innovations uppgift är att stärka både universitetet och samhället genom ökat nyttiggörande av kunskap vid Uppsala universitet.

Tillsammans med andra delar av universitetet arbetar UU Innovation med samverkan i olika former i syfte att föra samman akademin med näringsliv och offentlig verksamhet för ömsesidig kunskapsöverföring. Dessutom arbetar UU Innovation tillsammans med Uppsala universitets holdingbolag UUAB med att stimulera nyföretagande kring idéer med ursprung från universitetet. UU Innovation bistår med råd och annat stöd till forskare och studenter i frågor rörande kommersialisering och hur man skyddar idéer med patent och annan immaterialrätt.

Det konkreta kommersialiseringsarbetet, såsom licensiering, såddinvestering och bolagsbildning, sker med stöd av UUAB Holding.

Se även UUAB Holding.

Kontakt

Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 38,
Postadress:
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 1931
E-post:
infouuinnovation.uu.se
Webbplats:
http://www.uuinnovation.uu.se
Prefekt/motsv:
Jonas Åström 018-471 4778
Bitr. prefekt :
Jenny Nordquist 018-471 7054
Skyddsombud:
Anna Grönberg 018-471 7045
Ekonomiadministration:
Annika Kollstedt 018-471 7482
Patrick Micucci
Personaladministration:
Marie Östlund 018-471 1931

Anställda och övriga verksamma