3.13.2 Ledningskansliet

Ingår som en del av Planeringsavdelningen

Ledningskansliet utgör universitetsledningens kvalificerade utrednings- och handläggningsresurs.

Enheten består av två funktioner:

- en sekretariatsfunktion som ansvarar för att ge administrativt stöd till konsistoriet,
universitetsledning och universitetsgemensamma ledningsorgan

- en utredningsfunktion som genomför utredningar, samordnar remissvar, är koordinator för
internationella nätverk och arbetar med universitetövergripande samordning av utbildning,
internationalisering och samverkan.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma