3.13 Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningens uppdrag är att utgöra ett kvalificerat stöd till ledningen i strategiska frågor och i frågor rörande verksamhetsstyrning- och utveckling.

Avdelningen delas upp i tre enheter

- Ledningskansliet
- Planering och uppföljning
- Utvecklingsstöd

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
Avdelningschef
Daniel Gillberg 018-471 1375
Ekonomiadministration
AnnaKarin Engström 018-471 1970
Personaladministration
Camilla Sävmarker 018-471 6385

Anställda och övriga verksamma