7 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är det nationella svenska kunskapscentrumet inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten består av utbildning, forskning, metodutveckling, kunskapsuppbyggnad, informationsverksamhet. NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset driver kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

NCK har ställning som en inrättning för särskilda uppgifter vid Uppsala universitet, utan fakultetsanknytning. Från 2012 har NCK ett referensråd. Ledamöterna förordnas av Uppsala universitet.

Referensråd: Gun Heimer (ordf.), Tony Hansson, Margaretha Fahlgren, Vivianne Macdisi, Annika Qarlsson och Fred Nyberg.

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Telefonnummer:
018-611 2793
Fax:
018-507394
Webbplats:
http://www.nck.uu.se

Anställda och övriga verksamma