23.8 Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS)

Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS) är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Uppsala läns landsting och Uppsala universitet. CEOS är ett forsknings- och utvecklingcentrum med fokus på nya tidens ohälsa, framför allt miljörelaterad ohälsa och stress.

Verksamhetsledare: Professor Bengt Arnetz, 611 22 93

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 14
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 9130
Fax:
018-512028
E-post:
infoceos.nu