23.16 Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 38,
Postadress:
Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 38, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 9500
E-post:
infoucr.uu.se
Webbplats:
http://www.ucr.uu.se

Anställda och övriga verksamma