23.11 Forum för diabetesforskning

Föreståndare (ordförande): Ulf Eriksson

Kontakt

Postadress:
Medicinsk cellbiologi, Box 571, 751 23 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4129
E-post:
ulf.erikssonmcb.uu.se
Webbplats:
http://www.mcb.uu.se/seminars/forum/