Veterinärenheten

Ingår som en del av Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Veterinär och resurs inom Försöksdjursvetenskap på Uppsala universitet.

Journummer: 018-471 40 54

Epostadress: veta@uadm.uu.se