14.3 Institutionen för moderna språk

använd följande e-postadresser till institutionens:
prefekt@moderna.uu.se
studievagledare@moderna.uu.se
studierektor-g@moderna.uu.se
studierektor-f@moderna.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1297
Fax:
018-471 3480
E-post:
infomoderna.uu.se
Webbplats:
http://www.moderna.uu.se
Prefekt/motsv:
Johan Gille 018-471 1067
Stf. prefekt:
Frank Thomas Grub 018-471 1336
Studierektor grundnivå:
Magdalena Slyk 018-471 1431
Studierektor avancerad nivå:
Magdalena Slyk 018-471 1431
Studierektor forskarnivå:
Torbjörn Söder 018-471 1320
Studievägledare:
Tünde Blomqvist 018-471 1431
Anneli Fjordevik
Ekonomiadministration:
Lyna Alami Schmid 018-471 1331070-1679837
Personaladministration:
Emma Eksell
Webmaster:
Anders Gustafsson 018-471 1318

Anställda och övriga verksamma