14.3 Institutionen för moderna språk

använd följande e-postadresser till institutionens:
prefekt@moderna.uu.se
studievagledare@moderna.uu.se
studierektor-g@moderna.uu.se
studierektor-f@moderna.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress
Box 636, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1297
Fax
018-471 3480
E-post
infomoderna.uu.se
Webbplats
http://www.moderna.uu.se
Prefekt/motsv
Frank Thomas Grub 018-471 1336
Stf. prefekt
Frank Thomas Grub 018-471 1336
Studierektor grundnivå
Magdalena Slyk 018-471 1303
Studierektor avancerad nivå
Magdalena Slyk 018-471 1303
Studierektor forskarnivå
Torbjörn Söder 018-471 1320
Studievägledare
Tünde Blomqvist 018-471 1431
Ekonomiadministration
Lyna Alami Schmid 018-471 1331070-1679837
Personaladministration
Emma Eksell
Webmaster
Anders Gustafsson 018-471 1318

Anställda och övriga verksamma