35.4.4 Miljötoxikologi

Ingår som en del av Institutionen för organismbiologi

Programansvarig: Joëlle Rüegg.

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress
Norbyv. 18A, 752 36 UPPSALA
Webbplats
http://www.iob.uu.se/forskning/miljotoxikologi/

Anställda och övriga verksamma