35.4.4 Miljötoxikologi

Ingår som en del av Institutionen för organismbiologi

Programansvarig: Björn Brunström

Kontakt

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A, 752 36 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 6459018-471 2626
Fax:
018-471 6425
Webbplats:
http://www.iob.uu.se/forskning/miljotoxikologi/

Anställda och övriga verksamma