35.4 Institutionen för organismbiologi

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 A
Postadress
Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala
Webbplats
http://www.iob.uu.se/
Prefekt/motsv
Irene Söderhäll 018-471 2817
Stf. prefekt
Johan Ledin 018-471 2635
Administrativ chef
Karin Lundberg 018-471 4961
Studierektor grundnivå
Lage Cerenius 018-471 2804
Studierektor forskarnivå
Johan Ledin 018-471 2635
Ekonomiadministration
Kevok Bozarslan
Karin Lundberg 018-471 4961
Katalogadministration
Sandra Gustafsson
Personaladministration
Sandra Gustafsson
Webmaster
Johan Edin

Anställda och övriga verksamma