35.4 Institutionen för organismbiologi

Kontakt

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 6459
Fax:
018-471 6425
Webbplats:
http://www.iob.uu.se/
Prefekt/motsv:
Irene Söderhäll
Stf. prefekt:
Mikael Thollesson
Administrativ chef:
Karin Lundberg 018-471 4961
Studierektor grundnivå:
Petra Korall 018-471 6476
Martin Ryberg 018-471 2647
Studierektor forskarnivå:
Johan Ledin 018-471 2635
Ekonomiadministration:
Kevok Bozarslan
Karin Lundberg 018-471 4961
Katalogadministration:
Sandra Gustafsson
Personaladministration:
Sandra Gustafsson
Webmaster:
Johan Edin

Anställda och övriga verksamma