35.3 Institutionen för ekologi och genetik

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 D
Postadress
Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala
Telefonnummer
018-471 6418
Webbplats
http://www.ieg.uu.se
Prefekt/motsv
Anna Rosling
Stf. prefekt
Anssi Laurila 018-471 6493
Administrativ chef
Anna-Lena Klerks 018-471 2700
Studierektor grundnivå
Niclas Backström 018-471 6415
Anna-Kristina Brunberg
Studierektor avancerad nivå
Niclas Backström 018-471 6415
Anna-Kristina Brunberg
Studierektor forskarnivå
Richard Svanbäck 018-471 2938
Personaladministration
Jenny Lundh 018-471 2850
IT-ansvarig
Mikael Fahlander 018-471 5776

Anställda och övriga verksamma