35.3 Institutionen för ekologi och genetik

Kontakt

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 6418
Webbplats:
http://www.ieg.uu.se

Anställda och övriga verksamma