14.2 Institutionen för lingvistik och filologi

Studerandeexpedition: info@lingfil.uu.se
Prefekt: prefekt@lingfil.uu.se
Studierektor (grundnivå och avanc. nivå): studierektor@lingfil.uu.se
Personal: personal@lingfil.uu.se
Utbytesstudier: erasmus@lingfil.uu.se
Hemsida: webmaster@lingfil.uu.se

Kontaktperson för studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd: helena.lothman@lingfil.uu.se

Språkteknologi (masterprogram): mats.dahllof@lingfil.uu.se
Grekiska: grekiska@lingfil.uu.se
Latin: latinfragor@lingfil.uu.se
Lingvistik: lingvistik@lingfil.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress
Box 635, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2252
E-post
infolingfil.uu.se
Webbplats
http://www.lingfil.uu.se

Anställda och övriga verksamma