14.2 Institutionen för lingvistik och filologi

Studerandeexpedition: info@lingfil.uu.se

Programsamordnare för Språkteknologiprogrammet:
Mats.Dahllof@lingfil.uu.se
Programsamordnare för Tidiga språk och kulturer (TSK):
Christiane.Schaefer@lingfil.uu.se
Samordnare för Lingvistik:
Lingvistik@lingfil.uu.se

Använd följande e-postadresser till institutionen:
prefekt@lingfil.uu.se
studierektor@lingfil.uu.se (gu)
grekiska@lingfil.uu.se
personal@lingfil.uu.se
latinfragor@lingfil.uu.se
webmaster@lingfil.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress:
Box 635, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2252
E-post:
infolingfil.uu.se
Webbplats:
http://www.lingfil.uu.se

Anställda och övriga verksamma