13.11 Centrum för genusvetenskap

Centrum leds av föreståndaren. Enligt instruktionen för Centrum för genusvetenskap skall centrum ledas av en styrelse bestående av en ordförande och sex andra ledamöter. Styrelsen utses av historisk-filosofiska fakultetsnämnden enligt följande:
Ordförande på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Två ledamöter, varav en skall komma från historisk-filosofiska fakulteten, på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. En ledamot på områdesnämnden för medicin och farmaci. En ledamot på områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. Studentkårerna utser gemensamt en student inom grundutbildningen och en doktorand. Representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år (student och doktorand ett år).

Kontakt

Besöksadress
Villavägen 6, 752 36 UPPSALA
Postadress
Box 527, 751 20 Uppsala
Telefonnummer
018-471 2276
Webbplats
http://www.gender.uu.se
Föreståndare
Helena Wahlström Henriksson 018-471 7298072-9999255
Stf. föreståndare
Ulrika Dahl 018-471 5869
Studierektor grundnivå
Jenny Björklund 018-471 5796
Studierektor avancerad nivå
Jacob Bull 018-471 5798
Studierektor forskarnivå
Ulrika Dahl 018-471 5869
Kursadministration
Nadia Feshari 018-471 2277
AnnaKarin Kriström 018-471 2277
Ekonomiadministration
Sofia Sundbaum 018-471 7976
Personaladministration
Camilla Dahlbom 072-9999664

Anställda och övriga verksamma