13.11 Centrum för genusvetenskap

Centrum leds av föreståndaren. Enligt instruktionen för Centrum för genusvetenskap skall centrum ledas av en styrelse bestående av en ordförande och sex andra ledamöter. Styrelsen utses av historisk-filosofiska fakultetsnämnden enligt följande:
Ordförande på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Två ledamöter, varav en skall komma från historisk-filosofiska fakulteten, på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. En ledamot på områdesnämnden för medicin och farmaci. En ledamot på områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. Studentkårerna utser gemensamt en student inom grundutbildningen och en doktorand. Representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år (student och doktorand ett år).

Kontakt

Besöksadress:
Villavägen 6, 752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 2276
Webbplats:
http://www.gender.uu.se
Föreståndare:
Helena Wahlström Henriksson 018-471 7298072-9999255
Stf. Föreståndare:
Ulrika Dahl 018-471 5869
Studierektor grundnivå:
Jenny Björklund 018-471 5796
Studierektor avancerad nivå:
Jacob Bull 018-471 5798
Studierektor forskarnivå:
Ulrika Dahl 018-471 5869
Kursadministration:
AnnaKarin Kriström 018-471 2277
Ekonomiadministration:
Sofia Sundbaum
Personaladministration:
Isabel Barrios Bjurlén 018-611 5926

Anställda och övriga verksamma