3.8.4 IT-staben

Ingår som en del av IT-avdelningen

IT-staben är en enhet vid IT-avdelningen med huvudfokus på samverkan, arkitektur och strategi. Enheten arbetar avdelningsövergripande.

Enheten ansvarar för koordinering av IT-avdelningens inkommande behov, utredningar, e-förvaltning och IT-projekt.

Utöver det driver och verkar enheten för gemensamma arbetssätt och en ordnad struktur för beredning, beslut och verkställande.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Enhetschef
Annika Ohlsson

Anställda och övriga verksamma