3.8.3.3 Lärande och studieadministration

Ingår som en del av IT-avdelningen

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Teamledare
Maryam Ladjvardi

Anställda och övriga verksamma