3.8.2.3 Infrastruktur

Ingår som en del av IT-avdelningen

Ansvarar för att tillhandahålla teknisk infrastruktur.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Teamledare
Fredrik Eklund

Anställda och övriga verksamma