3.8.1.3 E-lärande

Ingår som en del av IT-avdelningen

Team E-lärande ansvarar för systemförvaltning inklusive användarstöd (support och kurser), för systemen inom lärandeområdet (Studentportalen, Studium, Ping Pong, Adobe Connect, Urkund, Ur Access). Teamet ansvarar även för det tekniska ramverket i den laborativa lärosalen i Blåsenhus och hjälper anställda med hur digitala verktyg kan användas i undervisning och lärosalsmiljö.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 2136, 750 02 Uppsala
Telefonnummer
018-471 6896
Fax
018-4444636
Teamledare
Katarina Adenmark

Anställda och övriga verksamma