3.8.1.1 Systemstöd

Ingår som en del av IT-avdelningen

Team Systemstöd arbetar med support, applikationsdrift, systemadministration m.m.
i bl.a. :
Selma (Utbildningskatalogen)
Sesam (Passagesystemet)
Sympa (System för epostlistor)
GLIS (Generellt-Lednings-Informations-System som hämtar data från universitetets bassystem)
Exchange (e-post- och kalenderhanterare)
ELN (Electronic Lab Notebook, för forskningsadministration)
AKKA (Katalog- och behörighetssystem)
EasIT (Ärendehanteringssystem)

I teamet finns även funktionen Change Management som säkerställer att förändringar i systemen hanteras genom en tydlig process.

Kontakt

Anställda och övriga verksamma