3.8.1.2 IT Servicedesk och klientstöd

Ingår som en del av IT-avdelningen

IT servicedesk och klientstöd hjälper studenter och anställda med alla typer av IT-frågor för de gemensamma IT-tjänsterna vid Uppsala universitet och ansvarar för klienthantering och stöd inom Central IT-arbetsplats .
Till IT Servicedesk hör också IT-avdelningens driftövervakning: Operations Center (OC).

Du når oss på: servicedesk@uu.se
Mer info:IT-servicedesk

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma