3.8.2 Enheten för drift

Ingår som en del av IT-avdelningen

Enheten för drift arbetar med drift och utveckling av nätverk, servrar och nättjänster

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
nelits.uu.se
Enhetschef
Ann-Marie Wiberg

Anställda och övriga verksamma