3.8.3 Enheten för systemutveckling

Ingår som en del av IT-avdelningen

Enheten för systemutveckling arbetar med utveckling och underhåll av administrativa system och webbaserade tjänster.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Enhetschef
Per-Olof Andersson

Anställda och övriga verksamma