3.8.3 Enheten för systemutveckling

Ingår som en del av IT-avdelningen

Enheten för systemutveckling arbetar med utveckling och underhåll av administrativa system och webbaserade tjänster.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma