3.8 IT-avdelningen

IT-avdelningen har uppdraget att arbeta med strategiska IT-frågor och att vara en serviceorganisation för gemensamma tjänster vid universitetet. Avdelningen sköter drift av nät och servrar, systemutveckling och förvaltning av tjänster inom utbildning, information och administration. IT-avdelningen ansvarar även för universitetets teleservice.

På Uppsala universitet finns IT Servicedesk som du kan vända dig till om du har problem med centrala IT-tjänster som du inte kan lösa med hjälp av lokala IT-support eller guiderna på Medarbetarportalen.

E-postadresser till några funktioner:
IT-säkerhet: security@uu.se, telefon:7560
Nya utvecklings- eller driftsuppdrag: uppdrag@its.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
servicedeskuu.se
Webbplats:
https://uadm.uu.se/it/
Avdelningschef:
Mia Lindegren 018-471 6296
Personaladministration:
Linnea Nygård 018-471 2024

Anställda och övriga verksamma