2.3 Familjepensionsnämnden

Ordf.: Prorektor
Ledamöter: HR-direktören, VD Kent Berg, kanslichef Måns Östring, professor Margareta Brattström, trädgårdsmästare Margareta Willmer.
Sekreterare: HR-generalist från HR-avdelningen
Ständigt adjungerad: Akademiombudsman