33.1.13 Tillämpad mekanik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3024

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3024018-471 3026
Fax:
018-471 3270
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se/tillampad-mekanik/

Anställda och övriga verksamma