33.1.5 Fasta tillståndets fysik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3024

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1,
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3024
Fax:
018-471 3270
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/
Forskningsledare :
Peter Svedlindh 018-471 3135

Anställda och övriga verksamma