33.1.5 Fasta tillståndets fysik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3024

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1,
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 3024
Fax
018-471 3270
Webbplats
http://www.teknik.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/
Forskningsledare
Peter Svedlindh 018-471 3135

Anställda och övriga verksamma