33.1.11 Signaler och System

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekononomiadm: 018-471 7283

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 7283
Fax
018-471 7244
Webbplats
http://www.teknik.uu.se/signal
Forskningsledare
Anders Ahlén 018-471 3076

Anställda och övriga verksamma