33.1.14 Uppsala centrum för medicinsk teknik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonomi: 018-471 3001

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA