33.1.7 Kvalitetsteknik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3880
HR-generalist: 018-471 3010

Kontakt

Besöksadress
Cramérgatan 3,
Postadress
Campus Gotland, 621 67 VISBY
Telefonnummer
070-6777400
Webbplats
http://www.teknik.uu.se

Anställda och övriga verksamma