33.1.2 Byggteknik och byggd miljö

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3880
HR-generalist: 471 3010

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Webbplats
http://www.teknik.uu.se
Avdelningschef
Joakim Widén 018-471 3782

Anställda och övriga verksamma