33.1.6 Industriell teknik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3011
HR-generalist: 018-471 3010

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 3126
Fax
018-471 3572
Webbplats
http://www.teknik.uu.se/industriell-teknik
Forskningsledare
Marcus Lindahl 018-471 3126

Anställda och övriga verksamma