33.1.9.2 Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Institutionen för teknikvetenskaper, Box 534, 751 21 Uppsala
Forskningsledare
Fredrik Nikolajeff 018-471 3036