33.1.12 Tillämpad materialvetenskap

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3148

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3148
Fax:
018-471 3270
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se/tillampad-materialvetenskap
Forskningsledare :
Håkan Engqvist 018-471 7130

Anställda och övriga verksamma