33.1.4 Fasta tillståndets elektronik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3009

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3009
Fax:
018-471 3270
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se/fte
Forskningsledare :
Shi-Li Zhang 018-471 7247

Anställda och övriga verksamma