33.1.3.1 Centrum för förnybar elenergiomvandling

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Svenskt centrum för forskning om elenergiomvandling av vågor, vindar och undervattensströmmar.
Föreståndare: Mats Leijon, ankn 5808

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Forskningsledare
Mats Leijon 018-471 5808