33.1.10 Nanoteknologi och funktionella material

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 5398

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 5915018-471 3148
Fax
018-471 3270
Webbplats
http://www.teknik.uu.se/nfm
Forskningsledare
Maria Strömme 018-471 7231

Anställda och övriga verksamma