33.1.8 Myfab Uppsala

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Laboratoriechef: Stefan Nygren, 018-471 3100

Ekonom: 018-471 3009

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 3100
Fax
018-471 3270
Webbplats
http://www.teknik.uu.se/forskning/angstrom-microstructure-laboratory/
Avdelningschef
Stefan Nygren 018-471 3100

Anställda och övriga verksamma