33.1.3 Elektricitetslära

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 5822

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 5822
Fax:
018-471 5810
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se/el
Forskningsledare :
Mats Leijon 018-471 5808

Anställda och övriga verksamma