33.1.3 Elektricitetslära

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 5822
HR-generalist: 018-471 7966

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 5822
Fax
018-471 5810
Webbplats
http://www.teknik.uu.se/el
Forskningsledare
Mats Leijon 018-471 5808

Anställda och övriga verksamma