31.2.1 Statistik, AI och data science

Ingår som en del av Matematiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7,
Postadress
Box 480, 751 06 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma