31.2.1 Algebra och geometri

Ingår som en del av Matematiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7,
Postadress
Box 480, 751 06 UPPSALA
Webbplats
https://math.uu.se/forskning/algebra-och-geometri/

Anställda och övriga verksamma