31.2 Matematiska institutionen

Studievägledare: studievagledare@math.uu.se

Kursadministration: studexp@math.uu.se

Lika villkorsgrupp: lv-math@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7,
Postadress
Box 480, 751 06 UPPSALA
Fax
018-471 3201
Webbplats
http://www.math.uu.se/

Anställda och övriga verksamma